Hosting Việt Nam

Tưng bừng khai trương, nhập mã: MINETSALE - giảm ngay 20%

VN0
5,000đ
1 tháng

Dung lượng 500 MB

Không giới hạn miền bí danh

Không giới hạn băng thông

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý Cpanel

Firewall hạn chế DDoS

VN1
8,000đ
1 tháng

Dung lượng 1000 MB

Không giới hạn miền bí danh

Không giới hạn băng thông

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý Cpanel

Firewall hạn chế DDoS

VN2
15,000đ
1 tháng

Dung lượng 2000 MB

Không giới hạn miền bí danh

Không giới hạn băng thông

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý Cpanel

Firewall hạn chế DDoS