Vui lòng đọc kĩ hướng dẫn để lấy ip VPS

Nâng cấp cấu hình: Nâng cấp 1 cpu - 1 ram = 40k, 1 cpu = 20k. Không hỗ trợ nâng cấp ram lẻ

MNAT 1
Bắt đầu từ
45,000đ
1 tháng

1 vCPU
1GB Ram
15GB SSD Storage
Băng thông không giới hạn

MNAT 3
Bắt đầu từ
80,000đ
1 tháng

2 vCPU
2GB Ram
15GB SSD Storage
Băng thông không giới hạn

MNAT 6
Bắt đầu từ
150,000đ
1 tháng

4 vCPU
4GB Ram
18GB SSD Storage
Băng thông không giới hạn

MNAT 8
Bắt đầu từ
300,000đ
1 tháng

8 vCPU
8GB Ram
20GB SSD Storage
Băng thông không giới hạn