Tưng bừng tháng 5, nhập mã MINETSALE giảm 20%

MG1
Bắt đầu từ
85,000đ
1 tháng

1 vCPU
1GB Ram
20 GB SSD Storage
Băng thông 1000 GB

MG2
Bắt đầu từ
110,000đ
1 tháng

1 vCPU
2GB Ram
30 GB SSD Storage
Không giới hạn băng thông

MG3
Bắt đầu từ
135,000đ
1 tháng

2 vCPU
2GB Ram
30 GB SSD Storage
Không giới hạn băng thông

MG4
Bắt đầu từ
190,000đ
1 tháng

2 vCPU
4GB Ram
50 GB SSD Storage
Không giới hạn băng thông

MG5
Bắt đầu từ
280,000đ
1 tháng

3 vCPU
6GB Ram
60 GB SSD Storage
Không giới hạn băng thông

MG6
Bắt đầu từ
299,000đ
1 tháng

4 vCPU
4GB Ram
80 GB SSD Storage
Không giới hạn băng thông

MG7
Bắt đầu từ
355,000đ
1 tháng

4 vCPU
8GB Ram
80 GB SSD Storage
Không giới hạn băng thông

MG8
Bắt đầu từ
660,000đ
1 tháng

8 vCPU
16GB Ram
120 GB SSD Storage
Băng thông Unlimited

MG9
Bắt đầu từ
1,320,000đ
1 tháng

16 vCPU
32GB Ram
240 GB SSD Storage
Băng thông Unlimited