Tưng bừng tháng 5, nhập mã MINETSALE giảm 20%

MG1 CUSTOM
Bắt đầu từ
140,000đ
1 tháng

1 vCPU
4GB Ram
20 GB SSD Storage
Băng thông Unlimited

MG2 CUSTOM
Bắt đầu từ
255,000đ
1 tháng

2 vCPU
8GB Ram
30 GB SSD Storage
Băng thông Unlimited

MG3 CUSTOM
Bắt đầu từ
470,000đ
1 tháng

4 vCPU
16GB Ram
80 GB SSD Storage
Băng thông Unlimited

MG4 CUSTOM
Bắt đầu từ
510,000đ
1 tháng

6 vCPU
16GB Ram
80 GB SSD Storage
Băng thông Unlimited

MG5 CUSTOM
Bắt đầu từ
880,000đ
1 tháng

8 vCPU
32GB Ram
80 GB SSD Storage
Băng thông Unlimited