Tưng bừng tháng 5, nhập mã MINETSALE giảm 20%

Phù hợp treo game, công việc nhẹ nhàng

M1 CLOUD
Bắt đầu từ
75,000đ
1 tháng

1 vCPU
1GB Ram
20 GB SSD Storage
Băng thông 1000 GB

M2 CLOUD
Bắt đầu từ
100,000đ
1 tháng

1 vCPU
2GB Ram
30 GB SSD Storage
Không giới hạn băng thông

M3 CLOUD
Bắt đầu từ
120,000đ
1 tháng

2 vCPU
2GB Ram
30 GB SSD Storage
Không giới hạn băng thông

M4 CLOUD
Bắt đầu từ
160,000đ
1 tháng

2 vCPU
4GB Ram
50 GB SSD Storage
Không giới hạn băng thông

M5 CLOUD
Bắt đầu từ
250,000đ
1 tháng

3 vCPU
6GB Ram
60 GB SSD Storage
Không giới hạn băng thông

M6 CLOUD
Bắt đầu từ
270,000đ
1 tháng

4 vCPU
4GB Ram
80 GB SSD Storage
Không giới hạn băng thông

M7 CLOUD
Bắt đầu từ
320,000đ
1 tháng

4 vCPU
8GB Ram
80 GB SSD Storage
Không giới hạn băng thông

M8 CLOUD
Bắt đầu từ
600,000đ
1 tháng

8 vCPU
16GB Ram
120 GB SSD Storage
Băng thông Unlimited

M9 CLOUD
Bắt đầu từ
1,200,000đ
1 tháng

16 vCPU
32GB Ram
240 GB SSD Storage
Băng thông Unlimited